შ.პ.ს.
სახანძრო სიგნალიზაცია
”ნაპერწკალი”

 


პარტნიორი საიტები

აქსესუარები

ინტელექტუალური შემტყობინებელი და გამაფრთხილებელი TDM-500i
    ხანძრის ტელეგამაფრთხილებელი TDM-500i  გამოიყენება, როგორც
უსაფრთხოების სისტემა ავტომატურად აკრიფოს შესაბამისი წინასწარ ჩაწერილი ხმით და საშიში მოვლენების დროს შესაბამის სამსახურებს აცნობოს მომხდარის შესახებ. TDM-500i  დამზადებულია ორი კონფიგურაციით: სტანდარტული ვერსიით, რომელიც გამოიყენებს  24 VDC კვების წყაროს და არის ფაკულტატური ვარიანტი TDM-500i/12, რომელიც იყენებს 12 VDC კვების წყაროს. კიდევ არსებობს TDM-500iC ვარიანტი GSM ქსელში დასარეკად.
 TIP-224A / TIP-224  სიგნალიზატორ-შემტყობინებელი
TIP-224A წარმოადგენს სამისამართო მოწყობილობის ანალოგს, რომელიც აერთიანებს სირენას და გამოსასვლელ სამისამართო მოწყობილობას. მოწყობილობა აღჭურვილია ზენათელი სხივური დიოდებით.
TFS-214S განგაშის ხმოვანი სიგნალიზატორი.
იგი წარმოადგენს „დაფარული“ სიგნალიზაციის ხმოვან შემატყობინებელს „სპიშკით“.
ხმის ღია შემტყობინებელი  და  შუქურა
იგი წარმოადგენს ვიზუალურ და ხმის მოწყობილობას, რომელიც ითხოვს ერთ წერტილში დაყენებას. ხმისა და ხმოვნობის ერთად შერწყმა ამცირებს დანახარჯს მის დაყენებაზე, ვიდრე
ორი სხვადასხვა მოწყობილობა ცალ-ცალკე რომ დაემონტაჟებინათ.
СПТ-800ASR - სამისამართო ანალოგური შემატყობინებელი.
იგი შედგება სტანდარტული სახანძრო სიგნალიზაციის შემატყობინებელი ბლოკისგან და ასევე ანალოგური სამისამართო ინტერფეისის მოდულისაგან.
  Copyright © Ltd "Ariasi". All rights reserved. საიტის დამზადება