შ.პ.ს.
სახანძრო სიგნალიზაცია
”ნაპერწკალი”

 


პარტნიორი საიტები

დეტექტორები

ისრაელის ფირმა TeleFire-ის პროდუქცია

  ბოლის 480 სერიის ოპტიკური დეტექტორები -
TFO-480 / TFO-480A არის "მწვანე" ბოლის ოპტიკური დეტექტორები, რომლებიც დამზადებულია ინოვაციური და თანამედროვე დიზაინით. TFO-480 გამოიყენება თანამედროვე საანძრო სისტემებში.
TFO-480A გამოიყენება Telefire-ის ანალოგიურ მისამართიან მართვის პანელებთან ერთად.

  მრავალმხრივ მგძნობიარე დეტექტორები
TPH-442 დეტექტორები / TPH-442A დეტექტორები მიკროპროცესორული მართვის დეტექტორებია.
მათი ერთობლივი გამოყენება ბოლის ოპტიკურ დეტექტორებთან და სითბურ გადამწოდებთან ერთად მკვეთრად ზრდის სახანძარო სიგნალიზაციის სისტემის საიმედოობას.
TPH-442A დეტექტორი ურთიერთქმედებს Telefire-ის სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის მართვის პანელთან.

  ბოლის ოპტიკური დეტექტორები
TFO-440 / TFO-440A არის "მწვანე" ბოლის ოპტიკური დეტექტორები.
TFO-440 შეთავსებადია თანამედროვე სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემებთან.
TFO-440A ურთიერთქმედებს Telefire-ის სამისამართო სახანძრო სისტემის მართვის პანელთან.

  სითბური დეტექტორი
TFH-220F - ჩვეულებრივი ფიქსირებულ ტემპერატურიანი სითბური დეტექტორია.

TFH-220A ერთობლივად გამოიყენება Telefir-ის სამისამართო სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემასთან ტემპერატურის კონტროლისათვის.

  Copyright © Ltd "Ariasi". All rights reserved. საიტის დამზადება